Plebania

Anita tłucze filiżanki w barze u Krystyny. Katecheta w ramach pracy
domowej nakazał im bowiem popełnić zły uczynek. Do dyrektorki szkoły
dochodzi informacja o kontrowersyjnym zadaniu domowym z religii.
Kobieta wzywa Kubę na dywanik.