Plebania

Mateusz składa życzenia żonie z okazji Dnia Kobiet. Iwona informuje go,
że umówiła się dzisiaj z koleżanką w sprawie pracy. Mateusz złości się na Iwonę, że znowu nie powiedziała mu o tym wcześniej.
Iwona spotyka się z Agnieszką w restauracji u Krystyny. Obiecuje koleżance, która
ubiega się o etat sekretarki w ratuszu, że postara się jej pomóc. Kiedy Iwona podchodzi do baru, dowiaduje się od Zbyszka, że Maks
otwiera w „Arce” zakład fotograficzny. Maks przyjmuje Iwonę na próbę.