Plebania

Po porannej mszy Julia spotyka się z proboszczem. Nie potrafi
zrozumieć, dlaczego proboszcz chce dogadać się z Traczem. Janusz przychodzi do proboszcza ze wzorem umowy zobowiązującej do wybudowania domów mieszkalnych dla powodzian. Jaga zagląda do komórki. Otwiera szafkę. Widzi, że jej ściany wyklejone
są zdjęciami Joanny. Zauważa też intymne zdjęcie Joanny z Sebastianem. Postanawia skontaktować się z Joanną.