Plebania

Śliwiński przynosi Traczowi wspaniałe wieści. Wczoraj Rada Miejska przegłosowała korzystne zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczono zabudowę handlowo-usługową w tej części miasta, w której stoi dom dla powodzian. Śliwiński