Plebania

Proboszcz sprawdza ceny nieruchomości w okolicy. Są wyraźnie niższe, niż proponowana w ofercie kupna domu dla powodzian. Zastanawia się, dlaczego. Sekretarz niepokoi się, że proboszcz zwleka z decyzją sprzedaży domu. Próbuje namówić bis