Plebania

Proboszcz dokucza Kubie z powodu dużego zainteresowania płci pięknej jego osobą. Karol spotyka się z proboszczem w sprawie domu dla powodzian dzierżawionego od Kościoła przez gminę. Przedstawia ekspertyzę Inspektoratu Budowlanego zalecającą niezwłocz