Plebania

Janusz odwiedza Karola w ratuszu. Narzuca Karolowi wybór konkretnych firm startujących w przetargach. Przypomina mu, że jest tylko pionkiem. W sekretariacie czeka na burmistrza grupa zbuntowanych powodzian, którzy nie otrzymali mieszkań