Plebania

Artur przygotował dane statystyczne dotyczące kolęd. Sporo mieszkańców nie przyjęło księdza. Przyczyną była zbyt wczesna godzina wizyt. Nagle dzwoni telefon z kurii. Za pół godziny ma przyjechać biskup z wizytacją. Babcia Józia c