Plebania

Jurek przeniósł się do fitness klubu. Tam sypia na łóżku polowym. Irka zwierza się Joannie, obarcza się winą za rozpad związku z Jurkiem. Dzielnicowy nachodzi Zbyszka, wypytuje o Cezarego Prószczyńskiego, który zamierzał w