Plebania

Nika zwraca się z prośbą do ks. Artura o możliwość przeprowadzenia prób zespołu w podziemiach kościoła. Artur stanowczo odmawia, bo kościół to miejsce skupienia, a nie sala koncertowa. Józefina radzi Nice, aby sposobem podeszła k