Plebania

Ksiądz Kazimierz, znajomy proboszcza jeszcze z czasów seminarium, prosi go o spotkanie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Marian wiezie do niego proboszcza. Nagle na drodze wyłania się rozbity samochód. Najwyraźniej doszło do zde