Plebania

Przed uroczystością otwarcia domu dla powodzian Rumcajs pokazuje Januszowi kukłę – podobiznę Julii. Wiki za wszelką cenę chce porozmawiać z Julią przed uroczystością. Chce przestrzec panią burmistrz przed niecnymi planami naczelnego i Tracza. N