Plebania

Jan Kowalski planuje kolejne spotkania Karola z wyborcami, dokładnie opracowuje strategię kampanii wyborczej. Tymczasem Karol jest nieposkromiony, na fali sukcesów udziela wywiadów na lewo i prawo, nie do końca przemyślanych. Janusz nak