Plebania

Jan Kowalski planuje kolejne spotkania Karola z wyborcami, dokładnie opracowuje strategię kampanii wyborczej. Tymczasem Karol jest nieposkromiony, na fali sukcesów udziela wywiadów na lewo i prawo, nie do końca przemyślanych. Janusz nakazuje mu podczas kampanii bezwzględnie stosować się do wskazówek Jana.
Odkąd Grzybowa trafiła pod opiekę nowego trenera, Osy, większą uwagę przywiązuje do swojego wyglądu i ubioru. Niepokoi to jej męża. Panie z grupy, w której ćwiczy Grzybowa, mają jej dosyć. Zbuntowały się i zażądały, żeby odeszła. Grzybowa pociesza się pączkami w barze u Krysi. Podchodzi do jej stolika Osa. Pociesza ją i namawia, aby kontynuowała zdrowy styl życia.