Plebania

Asystent namawia Julię do zwołania konferencji prasowej, na której poruszy temat ekologii. Człowiek Tracza telefonuje do asystenta i proponuje mu załatwienie na dogodnych warunkach korzystnej ekspertyzy dotyczącej gniazd jerzyków.
Janusz Tracz wymusza na szefie ekologów sporządzenie ekspertyzy, stwierdzającej, że gniazda są puste i nie stanowią przeszkody w remoncie kamienicy dla powodzian. Jak wykorzysta dokument?