Plebania

Janusz Tracz przegląda materiały dotyczące asystenta pani burmistrz. Szuka w jego życiorysie słabych stron. Jednocześnie na podglądzie obserwuje Julię podjeżdżającą pod budynek plebanii. Julia opowiada proboszczowi o problemach z ekologami, któ