Plebania

Proboszcz zostaje wezwany na rozmowę do biskupa. Trochę obawia się tej konfrontacji.
Oburzony biskup zarzuca proboszczowi niesubordynację. Cała kuria huczy o samowolnych
decyzjach Wójtowicza. Ten jednak upiera się przy swoim. W rezultacie udaje mu się
uzyskać zgodę na dzierżawę kamienicy dla powodzian. Po wyjściu proboszcza z kurii, biskup prosi
o umówienie go z pewnym wikarym o dość kontrowersyjnym życiorysie...