Plebania

Janusz ogląda zdjęcia zrobione z ukrycia, przedstawiające panią burmistrz i proboszcza w sytuacji, wydawać by się mogło, dość dwuznacznej. Następnie przegląda obrazy z kamer zamontowanych w domu Julii. Grzybowa skarży się Blumentalowi na bóle