Plebania

Janusz ogląda zdjęcia zrobione z ukrycia, przedstawiające panią burmistrz i proboszcza w sytuacji, wydawać by się mogło, dość dwuznacznej. Następnie przegląda obrazy z kamer zamontowanych w domu Julii.

Grzybowa skarży się Blumentalowi na bóle ramienia po wczorajszych ćwiczeniach. Lekarz nastawia Grzybowej wybity bark, a wtedy wchodzi Grzyb i widząc Zosię w bliskiej relacji
z doktorem, atakuje rywala...
Do gabinetu pani burmistrz wkraczają strażacy. Zostali powiadomieni o pożarze w ratuszu. Julia z asystentem i urzędnikami
proszeni są o opuszczenie pomieszczeń, ale czy rzeczywiście wybuchł pożar?