Plebania

Janusz Tracz daje Śliwińskiemu wskazówki, jakie stanowisko zająć w sprawie domu dla powodzian, Karola czeka bowiem rozmowa na ten temat z panią burmistrz . Proboszcz udaje się do biskupa. Biskup nie chce podejmować pochopnie decyzji w sprawie