Plebania

Janusz Tracz daje Śliwińskiemu wskazówki, jakie stanowisko zająć w sprawie domu dla powodzian, Karola czeka bowiem rozmowa na ten temat z panią burmistrz .

Proboszcz udaje się do biskupa. Biskup nie chce podejmować pochopnie decyzji w sprawie wynajmu budynku należącego do Kościoła. Ksiądz Wójtowicz sugeruje, że jeżeli biskup
nie wyrazi jednoznacznego sprzeciwu, to on weźmie sprawę w swoje ręce…