Plebania

Śliwiński przychodzi do proboszcza z gratulacjami. Przeczytał w prasie o wspólnej inicjatywie z panią burmistrz – nowym domu dla powodzian. Ksiądz Antoni prosi go o radę, co ma robić – przecież ten artykuł to niemal wymuszenie.

Janusz Tracz zamierza przyjrzeć się bliżej pani burmistrz. Ma pewien plan. Jaki?