Plebania

Krystyna wybiera się do specjalistycznego ośrodka dla pacjentów w śpiączce. Czy kiedyś będzie musiała zawieźć tam Kasię?

Do proboszcza przychodzi pani burmistrz. Prosi o pomoc dla powodzian. Gmina kupiła dla najbardziej potrzebujących domki, ale okazało się, że nie nadają się do zamieszkania. Burmistrzyni proponuje księdzu, że wynajmie od parafii kamienicę. Proboszcz popiera ten pomysł, jednak musi otrzymać zgodę kurii.

Janusz Tracz dostaje zawiadomienie z urzędu gminy z poleceniem stawienia się u pani burmistrz. To od niego gmina kupiła domki. Janusz uważa, że za tak niską cenę trzeba było wszystko dokładnie sprawdzić. Co zrobi pani burmistrz?