Plebania

Czajkowie boją się o dzieci. Wiki i Joanna mogą donieść policji, że dziewczynki uciekły z miejsca wypadku. Proboszcz rozwiewa ich obawy i prosi o rozmowę z córkami. Jola namawia Krystynę, żeby skorzystała z usług bioeneroterapeuty. Skoro konwe