Plebania

Borosiukowa jest zasmucona wiadomością o śmierci męża. Wyznaje proboszczowi, że przecież kiedyś byli sobie bardzo bliscy i kochała go, a nikt nawet jej nie zawiadomił, kiedy on zmarł. W hrubielowskim kościele Romaniuk wyznaje miłość Borosiukowej. Ofi