Plebania

Proboszcz wybiera się do biskupa, by porozmawiać z nim o księdzu Marku, który nie chce wrócić do parafii. Biskup tłumaczy Antoniemu, że nikt w Kościele nie może postępować samowolnie, działać według własnych zasad, jak ks. Marek. Probos