Plebania

Tekla przynosi proboszczowi wnioski dla Dominiuków o przyjęcie dzieci do przedszkola i dofinansowanie. Joanna przyznaje się Piotrowi do oszustwa. Zapłakana Dominiukowa wpada na plebanię. Błaga proboszcza i Teklę o ratunek. Twierdzi, że policja