Plebania

Borosiukowa przynosi księdzu Antkowi obiad i jeszcze raz prosi o kościelne unieważnienie małżeństwa. Potem wybiera się z Romaniukiem na wycieczkę w plener. Oboje są w doskonałych nastrojach, podśpiewują. Nad Bystrawą wyznają sobie miłość...