Plebania

Józefina postanawia pomóc proboszczowi. Szykuje pełne torby jedzenia i wyjeżdża do Hrubielowa. Gdy wypakowuje wiktuały, przychodzii Iwona, którą Józefina wypytuje, gdzie są przechowywane zapasy, przyprawy. Iwona wyjaś