Plebania

Artur zdaje sprawozdanie z wczorajszej kolędy. Był głównie u kilkorga starszych ludzi i zeszło mu się do wieczora. Nie zdążył już odwiedzić parafian, którzy łożyli na remont kościoła i przeprosić ich oraz zwrócić im pieniądze. Pr