Plebania

Do mieszkania Sławka podczas wigilijnej kolacji puka Ryszard. Przychodzi na inspekcję. Sławek próbuje go wyprosić z mieszkania. Ryszard wzywa policję. Ryszard próbuje udowodnić policjantom, że małżeństwo jest fikcyjne i nie zgodne z pra