Plebania

Po Tulczynie szybko roznosi się wieść o odejściu proboszcza do parafii w Hrubielowie. Parafianie są zmartwieni. Grzybowa wręcza proboszczowi list pożegnalny od wiernych. Józefina pakuje rzeczy księdza do walizek. W rozmowie z siostrą Klarą czu