Plebania

Antek zwierza się proboszczowi ze swoich obaw o Andrzeja, który się znalazł w trudnej sytuacji. Proboszcz uważa, że trzeba mu jak najszybciej pomóc. Joanna ma złe przeczucia po wizycie komisarzy z wewnętrznej policji. Uważa, że są skoru