Plebania

Proboszcz i wikary przeglądają zaległą pocztę. Znajdują donos na księdza Zygmunta oskarżający go o zdefraudowanie pieniędzy wiernych. Okazuje się, że duchowny zainwestował w akcje i stracił część pieniędzy. Sławek przynosi Swiecie bukiet kwiató