Plebania

Jurek osowiały siedzi przy śniadaniu. Za chwilę ma spotkanie z Osą i Traczem w sprawie sprzedaży ośrodka. Irka sugeruje, że może mogliby stworzyć coś nowego razem - np. otworzyć fitness klub. Grzybowa prosi Krystynę, żeby ta namówiła Jolę na w