Plebania

Jurek osowiały siedzi przy śniadaniu. Za chwilę ma spotkanie z Osą i
Traczem w sprawie sprzedaży ośrodka. Irka sugeruje, że może mogliby
stworzyć coś nowego razem - np. otworzyć fitness klub.
Grzybowa prosi Krystynę, żeby ta namówiła Jolę na wejście do spółki.
Krystyna uważa, że nie może wpływać na niczyje życie. Jola sama musi
podjąć decyzję.