Plebania

Fizyk opowiada Antkowi o swoim małżeństwie ze Swietką. Trudno im się do siebie dopasować. Do mieszkania
Sławka przychodzi Ryszard, urzędnik ze straży granicznej. Przepytuje
Swietkę, w jakich okolicznościach poznała męża, kiedy się w nim
zakochała i jak wyglądała ich noc poślubna. W końcu fizyk traci
cierpliwość i wyprasza Ryszarda z mieszkania.