Plebania

Wanda przychodzi do pracy w wyśmienitym nastroju. Mówi Jagodzie, że
Zbyszek w końcu się jej oświadczył.
W tym samym czasie, na plebanii Zbyszek oświadcza uroczyście Józefinie,
że się żeni i prosi, żeby zechciała zostać świadkiem na jego ślubie.
W szpitalu Krystyna i Blumental rozmawiają przy śpiącym Rafale. Chłopak
dostał leki uspokajające.
Do Joli zgłasza się kobieta, która chce kupić obraz Jana Tyca.