Plebania

Po mszy uradowana Ada dziękuje proboszczowi za dobre słowo i modlitwę. Mąż już lepiej się czuje i wkrótce wróci do domu. Grzybowa i Tosiek zastanawiają się nad przyszłością wspólnego interesu.