Plebania

Po mszy uradowana Ada dziękuje proboszczowi za dobre słowo i modlitwę.
Mąż już lepiej się czuje i wkrótce wróci do domu.
Grzybowa i Tosiek zastanawiają się nad przyszłością wspólnego interesu.