Plebania

Nathan i Aaron przychodzą do proboszcza. Chcą się pożegnać, bo nazajutrz wyjeżdżają. Złożyli w urzędzie gminy ofertę zakupu kirkutu i teraz czekają na decyzję. Ze Zbyszkiem też zawarli bardzo dobrą, zdaniem Nathana, umowę. Nowacki doradza Zbyszkowi w