Plebania

Nathan i Aaron przychodzą do proboszcza. Chcą się pożegnać, bo nazajutrz wyjeżdżają.
Złożyli w urzędzie gminy ofertę zakupu kirkutu i teraz czekają na decyzję. Ze Zbyszkiem też
zawarli bardzo dobrą, zdaniem Nathana, umowę.
Nowacki doradza Zbyszkowi w sprawie biznesplanu: zastanawiają się, czy otworzyć sklep czy
może knajpę.
Betty jest zadowolona z siebie: plan został wykonany. Historia z darami od Oliwii dla biednej
rodziny Lesiaków przywróci zainteresowanie mediów jej osobą.
Oliwia chce za wszelką cenę odegrać się na Traczu. Rozważa możliwość rozkochania go w sobie,
a potem porzucenia.