Plebania

Blaski i cienie życia na prowincji we wschodniej Polsce na przykładzie mieszkańców wsi Tulczyn. Tytułową plebanię zamieszkują ksiądz proboszcz, gospodyni Józefina, jej córka Halina i zięć Zbigniew oraz ich córka Ewa. Na pl