Plebania

Aaron spaceruje po Tulczynie wyraźnie odróżnia się od miejscowych: ma pejsy, jarmułkę itp. Michał i Jaro przyglądają się uważnie, pstrykają zdjęcia. Aaron protestuje, dlaczego jest fotografowany, pyta? Wywiązuje się rozmowa na temat antysemity