Plebania

Oliwia jest oburzona wczorajszym potraktowaniem jej przez Tracza. Betty też ma problem z Lesiakami, którzy wyraźnie jej unikają. Betty nie chce dopuścić do tego, żeby Lesiak zaczął samodzielnie pracować. Zamierza całkowicie uzależnić finansowo