Plebania

Proboszcz rozmawia z grupą młodych pielgrzymów powracających z Lednicy. Julka wręcza proboszczowi prezent - krzyż św. Damiana. Antek dostrzega w hrubielowskim parku Witka w roboczym kombinezonie zieleni miejskiej. Witek opowiada Antkowi, że za