Plebania

Ksiądz Antoni z wikariuszem rozmawiają o dramatycznej sytuacji rodziny Mulaków. Krystyna z Zenkiem, już pogodzeni, zastanawiają się, co mają robić dalej. Zbyszek jest załamany. Śmierdzi odchodami nietoperzy, z któryc