Plebania

Hanka wypytuje Krystynę o Rafała, ona jednak udaje, że nic się nie stało. Hanka uważa, że różnica wieku nie powinna stanowić problemu. Rafał myśli o szukaniu nowej pracy. Mateusz namawia go, żeby spróbował umówić się z Krystyną. Grzybowa przychodzi do proboszcza z nowym pomysłem. Oznaczy niektóre towary specjalnym logo, a cześć z zysku z ich sprzedaży przekaże Walencikowi. Oczywiście, podniesie też ceny. Proboszcz zgadza się, pod warunkiem, że z własnej marży Grzybowa także odda część pieniędzy. Na plebanię przyjeżdża Tadeusz Woźniak z żoną. Wystąpi na koncercie dla Walencika. Ma dla wszystkich niespodziankę: przyjechała z nim siostra Tekla. Krystyna postanawia rozmówić się z Rafałem.