Plebania

Prokurator wzywa Irkę na rozmowę. Rzeczywiście, kaseta z nagraniem to poważny dowód, świadczący na korzyść Jurka, ale prokuratura musi potwierdzić autentyczność nagrania, a to wymaga czasu. Irka dowiaduje się, że mąż w więzieniu targnął się na