Plebania

Ksiądz Antek zaspał na mszę. Grzybowa szykuje mu śniadanie, zastępując Józefinę. Plebanię odwiedza matka Oli, Urszula. Ma pretensje do wikarego, że nie zareagował na ingerencje policji i szkoły w sprawę Oli. Ksiądz jest jednak przeciwny przesa